W toku badań realizowanych pod kierunkiem prof. Bartosza Karaszewskiego, kierownika Katedry Neurologii i Kliniki Neurologii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zostanie oceniona skuteczność nowego schematu terapii udarów niedokrwiennych mózgu u osób, które przyjmują tzw. doustne leki antykoagulacyjne. Jest to najliczniejsza grupa chorych z ostrym udarem mózgu, u których – pomimo odpowiednio wczesnej reakcji (pogotowie – oddział udarowy) – nie ma w tej chwili w standardzie postępowania leczenia potencjalnie przywracającego mózgowy przepływ krwi, a zatem dającego szansę na radykalną poprawę rokowania, za wyjątkiem stosunkowo niewielkiego odsetka spośród nich, u których można zastosować trombektomię mechaniczną.

czytaj więcej

Przyjmowanie doustnych antykoagulantów istotnie zmniejsza szanse na udar niedokrwienny mózgu u osób z określonej grupy ryzyka - to jest z migotaniem przedsionków i innymi określonymi obciążeniami. Są one jednak wciąż znacznie wyższe niż w populacji ogólnej. W Polsce, każdego roku na udar mózgu zachorowuje 6-8 tysięcy tak zdefiniowanych pacjentów.

Realizowany projekt ma format wieloośrodkowy, partnerem zagranicznym jest University College London z brytyjskim National Hospital for Neurology and Neurosurgery.

Udostępnij ten film
Scroll to top