Odkryte w latach 90-tych mechanizmy RNAi zmieniły nasze postrzeganie przekazywania informacji biologicznej, wprowadzając nowy, zależny od niekodujących RNA (mikroRNA) potranskrypcyjny poziom regulacji ilości białek.

czytaj więcej
Jako, że to właśnie zaburzenia ilości i funkcji białek człowieka są główną przyczyną schorzeń, badania zespołu pod kierunkiem prof. Rafała Bartoszewskiego z Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego koncentrują się na detekcji i określeniu znaczenia biologicznego ludzkich cząsteczek niekodujących RNA, a w szczególności mikro-RNA, zaangażowanych w odpowiedź na stres komórkowy, który jest składową ludzkich schorzeń. Identyfikacja i zrozumienie potencjalnie patogennych zmian w profilach mikro-RNA umożliwi ich wykorzystanie na potrzeby rozwoju metod diagnostycznych i może stanowić bazę dla innowacyjnych spersonalizowanych terapii. Celem badań jest uzyskanie kontroli nad miRNA deregulowanymi w komórkach człowieka i przywrócenie za pomocą syntetycznych analogów tych cząsteczek właściwego poziomu białek odpowiedzialnych za schorzenia kardiowaskularne i nowotwory. Mając na względzie, że obecnie dostępne leki wykorzystują głównie plejotropowe efekty cząsteczek chemicznych i mogą korygować jedynie wybrane białka człowieka, wykorzystanie mechanizmów RNAi na potrzeby farmacji może ograniczyć niepożądane efekty obecnych terapii, jak również umożliwić opracowanie nowych dedykowanych nieuleczalnym dotychczas schorzeniom.
Udostępnij ten film
Scroll to top