Rada naukowa

prof. Miłosz Jaguszewski

I Katedra i Klinika Kardiologii GUMed, przewodniczący Rady Naukowej projektu
Bardzo się cieszę, że dzięki pozyskanym środkom mamy możliwość realizacji kampanii promującej nasze dokonania naukowe. To bardzo potrzebne, aby do szerokiej opinii publicznej dotarła wiedza na temat tego, nad czym pracujemy i w jaki sposób może się to przekładać na nowoczesne formy terapii. Wierzę, że to działanie pomoże nam zachęcić najzdolniejszych młodych ludzi do wyboru studiów medycznych, a następnie ścieżki akademickiej na naszej Uczelni. Projekt, w który zaangażowałem się już na etapie jego przygotowywania, jest bardzo dobrym przykładem współpracy pracowników naukowych i specjalistów zatrudnionych w różnych jednostkach Uczelni.

prof. Anna Żaczek

prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
Projekt Nauka to ludzie stanowi ważne działanie promujące osiągnięcia naukowe badaczy pracujących w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jednocześnie, a może przede wszystkim, pokazuje pracę naukowca, karierę akademicką jako ciekawą i atrakcyjną ścieżkę rozwoju zawodowego. W moim odczuciu praca naukowa jest pasjonująca, pozwala odkrywać nowe rzeczy, lepiej rozumieć otaczający nas świat. Jestem głęboko przekonana, że praca naukowa w szeroko rozumianych naukach medycznych stwarza szanse na skuteczniejszą diagnostykę i leczenie chorych dzięki lepszemu zrozumieniu molekularnych mechanizmów leżących u ich podłoża. Praca ta daje ogromną satysfakcję, stanowi ciągłe wyzwanie i zachętę do własnego rozwoju. Nie ma tu miejsca na rutynę i nudę, za to jest pole dla dociekliwości, stawiania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Dzięki statusowi uczelni badawczej, wraz z rozwojem naukowym pojawią się na pewno nowe stanowiska badawcze, nowe projekty i kierunki badań. Nie mam wątpliwości, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie się dalej dynamicznie rozwijał, mając coraz więcej do zaoferowania przyszłym studentom, pracownikom i współpracownikom.

prof. Michał Markuszewski

prorektor ds. nauki GUMed
Projekt Nauka to ludzie jest niezwykle wartościową inicjatywą. Po pierwsze pokazuje na czym polegają badania naukowe, jakim wyzwaniom starają się sprostać oraz co w nauce jest pięknego i pociągającego. Poza tym uzmysławia, że za poszczególnymi osiągnięciami stoją konkretni ludzi, ich pasje, marzenia, poświęcenie i głębokie zaangażowanie. Ludzie, bez których nie byłoby rozwoju naukowego i cywilizacyjnego oraz dydaktyki na najwyższym profesjonalnym poziomie. Nauka to ludzie, to także świetny sposób na przystępne przedstawianie społeczeństwu postępów w nauce i promocję badawczego charakteru naszej Uczelni. Jesteśmy najlepszą uczelnią medyczną w Polsce, plasującą się w ścisłej czołówce uniwersytetów w kraju, a dzięki szerokiej współpracy międzynarodowej ‒ liczącym się ośrodkiem badawczym w Europie. Zawdzięczamy to głównie wysokiej pozycji, jaką reprezentuje Gdański Uniwersytet Medyczny, którą osiągnęliśmy dzięki wieloletnim wysiłkom na rzecz rozwoju naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego. Jestem przekonany, że realizacja tego projektu będzie budowała wizerunek GUMed jako miejsca przyjaznego ludziom, zarówno tym rozpoczynającym na studiach swoje dorosłe życie, jak i tym, dla których nauka to życie.

dr Agnieszka Anielska

koordynatorka projektu
Naszą kampanią chcemy zwrócić uwagę na to, że nauka to przede wszystkim ludzie. Na przykładzie projektów badawczych realizowanych przez naszych pracowników pokazujemy, że za każdym odkryciem, które może skutkować na przykład wprowadzeniem nowej terapii, stoi człowiek – jej lub jego wiedza, kompetencje, intencja i pasja. Chcemy również podkreślić, że naukowcy nie tylko przyczyniają się do rozwoju poszczególnych dziedzin wiedzy, ale mają realny wpływ na jakość naszego życia. Korzystając ze wzorców wiodących uczelni na świecie dokonania naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego będziemy przybliżać wszystkim zainteresowanym w postaci kilkuminutowych filmów. Z uwagi na ich popularnonaukowy charakter są one adresowane nie tylko do przedstawicieli świata akademickiego. Na stronie regularnie będą pojawiały się kolejne materiały poświęcone badaniom z zakresu medycyny, farmacji, biotechnologii. Liczymy na to, że zainteresują one kandydatów na studia oraz młodych badaczy i będą zachętą do dalszego rozwoju naukowego właśnie w naszej Uczelni.
Scroll to top