Analiza krążących komórek nowotworowych

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet i przyczyną zgonu ponad pół miliona chorych na świecie. Rozwój przerzutów odległych związany jest ze szczególnie złą prognozą chorych, jednak mechanizm tworzenia przerzutów (kaskady metastatycznej) nie został dokładnie poznany. Lepsze zrozumienie procesu przerzutowania pozwoliłoby na opracowywanie nowych strategii terapeutycznych czy narzędzi do monitorowania przebiegu choroby.

czytaj więcej
Badania prowadzone pod kierunkiem dr Aleksandry Markiewicz z Zakładu Onkologii Translacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed skupiają się na analizie komórek nowotworowych poza guzem pierwotnym. Krążące komórki nowotworowe (ang. circulating tumor cells, CTCs) znajdujące się we krwi mogą stanowić szczególnie agresywną, wyselekcjonowaną populację komórek nowotworowych, której profil molekularny może różnić się od guza pierwotnego oraz dostarczać dodatkowych informacji na temat choroby nowotworowej. Ponieważ liczba CTCs w próbce krwi jest niewielka, dokładna charakterystyka profili ekspresji genów w tych komórkach jest możliwa tylko po mikromanipulacyjnym wyizolowaniu pojedynczych CTCs, bez zanieczyszczeń innymi komórkami krwi, których domieszka może wpływać na wynik analizy ekspresji genów. Ponadto, CTCs od jednego pacjenta nie stanowią homogennej populacji i mogą różnić się miedzy sobą np. pod względem zdolności do tworzenia przerzutów odległych, dlatego też nie sama liczba, a profil molekularny CTCs może nieść najistotniejsze informacje, ważne również z klinicznego punktu widzenia. Celem badań jest poznanie profili molekularnych CTCs związanych z inwazyjnością/agresywnością komórek nowotworowych, macierzystością oraz ucieczką spod kontroli układu odpornościowego u chorych na raka piersi. Otrzymane dane są z danymi kliniczno-patologicznymi chorych, w celu poznania jak charakterystyka CTCs może być związana z przebiegiem choroby.
Udostępnij ten film
Scroll to top