O projekcie

Potencjał naukowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to ponad tysiąc pracowników naukowych i ponad trzystu doktorantów – indywidualnie i zespołowo zaangażowanych w realizację krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, aktywnych publikacyjnie w krajowym i międzynarodowym obiegu naukowym. Wśród nich jest wielu laureatów prestiżowych nagród, członków towarzystw naukowych, ciał doradczych. Potencjał ten został potwierdzony włączeniem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego do grona dziesięciu najlepszych uczelni wyróżnionych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Jest on jedyną uczelnią medyczną w Polsce, która uzyskała ten status.

Celem projektu jest popularyzacja znaczących osiągnięć naukowych pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także ich wpływu na rozwój nowoczesnych narzędzi medycyny i jakość życia pacjentów. Każdego miesiąca będziemy prezentować sylwetkę kolejnego badacza/badaczki oraz jego/jej zainteresowania naukowe i ostatnie dokonania naukowe. Wierzymy, że nasze przedsięwzięcie, obok wymiaru popularyzatorskiego, przyczyni się do upowszechnienia dobrych praktyk w zakresie budowania doskonałości naukowej.

Prezentowane projekty badawcze zostały wyłonione przez powołaną na potrzeby projektu Radę Naukową, w skład której wchodzą pracownicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:
prof. Miłosz Jaguszewski
prof. Michał Markuszewski
dr hab. Anna Żaczek, prof. uczelni

0
filmów
PLN
0
dofinansowanie z MNiSW
Scroll to top