Rak piersi jest chorobą bardzo złożoną. Wyróżniamy cztery podtypy raka piersi, dla których dedykowane są specyficznie terapie. Przyszłością onkologii są tzw. terapie celowane – modyfikujące mechanizm molekularny kluczowy dla progresji komórki nowotworowej. Niestety, część pacjentów nie odpowiada na takie leczenie, a u pozostałych z czasem wykształca oporność na stosowane leki. Obecnie wiemy, że klasyczne podtypy raka piersi są wewnętrznie heterogenne, niejednorodne, co może tłumaczyć różną odpowiedź pacjentów na dany lek. Jednym z największych wyzwań onkologii molekularnej i biotechnologii jest więc określenie mechanizmów oporności na terapie celowane i poszukiwanie nowych punktów uchwytu dla leków. W badania te jest zaangażowany zespół, którym kieruje dr hab. Rafał Sądej, prof. uczelni z Zakładu Enzymologii i Onkologii Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Udostępnij ten film
Scroll to top