Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)

Zwężenie zastawki aortalnej, czyli stenoza aortalna, to wada polegająca na zmniejszeniu powierzchni zastawki, przez którą utlenowana krew w czasie skurczu serca przedostaje się z lewej komory do tętnicy głównej, a następnie, poprzez tętnice, tętniczki i drobne naczynia, do naszych narządów i tkanek. Nieleczona prowadzi do rozwoju lewokomorowej niewydolności serca.

czytaj więcej

Schorzenie to wynika najczęściej z procesu zwyrodnieniowego, do jego czynników ryzyka zaliczamy m.in. płeć (częściej dotyka mężczyzn), wiek (osoby starsze), nadciśnienie tętnicze czy cukrzycę. Narzędziem, które umożliwia postawienie diagnozy oraz ocenę zaawansowania wady jest przezklatkowe badanie echokardiograficzne z funkcją Dopplera.

 

Wada wymaga leczenia chirurgicznego. Jednak dla części pacjentów klasyczna metoda wymiany zastawki aortalnej wiąże się ze zbyt wysokim ryzykiem. Choć jeszcze do niedawna nie było dla nich alternatywy, od ponad 10 lat w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym z sukcesem realizowane są zabiegi przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (Transcatheter aortic valve implantation, TAVI). Procedura ta jest dużo mniej inwazyjna i odbywa się najczęściej w znieczuleniu miejscowym. W proces kwalifikacji i leczenia pacjentów zaangażowany jest zespół specjalistów z I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed, Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej GUMed, Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca UCK w Gdańsku. Realizowane w Gdańsku zabiegi TAVI są także podstawą badań klinicznych.

Udostępnij ten film
Scroll to top