Badania nad koronawirusem SARS-CoV-2

Zespół pod kierunkiem prof. Eweliny Król z Zakładu Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed prowadzi badania nad koronawirusem SARS-CoV-2.

czytaj więcej

Badaczy interesuje zjawisko wzmocnienia infekcji wirusowej zależnej od przeciwciał (ADE – antibody dependent enhancement). Występuje ono, kiedy podczas zakażenia lub szczepienia wytwarzane są przeciwciała słabo neutralizujące, które powodują wzmocnienie przebiegu kolejnej infekcji. Zjawisko to potwierdzono w przypadku koronawirusów takich jak SARS-CoV czy MERS i może ono stanowić istotną przeszkodę w pracach nad tworzeniem szczepionki. Celem zespołu jest scharakteryzowanie roli części cukrowych i ich modyfikacji w produkcji oraz dojrzewaniu glikoproteiny Spike obecnej w cząstkach wirusowych, a następnie jego modyfikacja, aby zminimalizować efekt ADE. Kolejnym krokiem będzie próba opracowania szczepionki opartej na zmodyfikowanym białku Spike i wyprodukowanej w postaci cząstek wirusopodobnych. Badania realizowane są w ramach projektu Droga do bezpiecznej szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 – modyfikacje białka strukturalnego „Spike” prowadzące do eliminacji efektu ADE finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Udostępnij ten film
Scroll to top